Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku
v
v

Změny v rozvrhu Monday 28. 11.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.D BES BES
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fišar Tomáš .. ..
Merčák Jiří Klou Klou
Vachová Lenka - Dra Dra - .. Kub .. .. - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
H401 BES BES
Změny v rozvrzích učitelů
Drahokoupilová Jitka
1 supl. (Vaá nem) Čj 3.D H401 do úvazku
2 supl. (Vaá nem) Čj 3.D H401 do úvazku
Smotlachová Zdenka
7 přesun >> Dvk 2.D na 29.11. 6. hod
8 přesun >> Dvk 1.D na 2.12. 3. hod
9 přesun >> Dvk 1.D na 2.12. 4. hod
Fišar Tomáš
3. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Hanousek Petr
3 odpadá Ikt 2.D (DV)
4 odpadá Ikt 2.D (DV)
Jekl Luděk
1 přesun >> Kon 4.DK na 1.12. 3. hod
5 přesun << Te 2.D H401 z 2.12. 2. hod
6 přesun << Te 2.D H401 z 2.12. 1. hod
Kloudová Rebeka
3 spojeno (Mer PedD) NA 4.D (DV1) HAt2
4 spojeno (Mer PedD) NA 4.D (DV1) HAt2
Kubín Karel
1 změna Čj 3.T P105
2 změna Čj 3.T P105
3 změna Svz 1.SH P105
4 navíc Čj 1.SH P105 do úvazku
5 supl. (Vaá nem) Čj 1.SH P105 do úvazku
5 přesun >> Svz 4.DK na 7. hod
7 přesun << Svz 4.DK H401 z 5. hod
Merčák Jiří
3. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Nezavdal Petr
0 přesun >> M 3.SH na 6. hod
5 přesun >> M 2.D na 29.11. 5. hod
6 přesun << M 3.SH P304 z 0. hod
7 přesun << M 3.SH P304 z 1.12. 0. hod
7 přesun >> Fy 1.SH na 1.12. 1. hod
Trejtnar Marek
1 změna Aj 1.SH (Sk1) P305
2 změna Aj 1.SH (Sk1) P305
3 změna Aj 3.SH (Sk1) P304
4 změna Aj 3.SH (Sk1) P304
Změny v rozvrzích tříd
1.D
8 Dvk přesun >> na 2.12. 3. hod
9 Dvk přesun >> na 2.12. 4. hod
1.SH
1 Aj Sk1 P305 změna Tre
2 Aj Sk1 P305 změna Tre
3 Svz P105 změna Kub
4 Čj P105 navíc Kub
4 Čj odpadá (Vaá)
5 Čj P105 supluje Kub (Vaá)
7 Fy přesun >> na 1.12. 1. hod
2.D
5 Te H401 přesun << Jek z 2.12. 2. hod
5 M přesun >> na 29.11. 5. hod
6 Te H401 přesun << Jek z 2.12. 1. hod
7 Dvk přesun >> na 29.11. 6. hod
3. - 4. les. beseda, přednáška
3.D
1 Čj H401 supluje Dra (Vaá)
2 Čj H401 supluje Dra (Vaá)
3.SH
0 M přesun >> na 28.11. 6. hod
3 Aj Sk1 P304 změna Tre
4 Aj Sk1 P304 změna Tre
6 M P304 přesun << Nez z 0. hod
6 Čj odpadá (Vaá)
7 M P304 přesun << Nez z 1.12. 0. hod
7 Čj odpadá (Vaá)
3.T
1 Čj P105 změna Kub
2 Čj P105 změna Kub
4.D
3 NA DV1 HAt2 spojí Klou (Mer)
4 NA DV1 HAt2 spojí Klou (Mer)
4.DK
1 Kon přesun >> na 1.12. 3. hod
5 Svz přesun >> na 28.11. 7. hod
7 Svz H401 přesun << Kub z 5. hod
Pedagogický dohled u třídy:
2.D
Hodina: 3. - 4. les., Učitel: Fišar Tomáš, Merčák Jiří