Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku
v
v

Změny v rozvrhu Monday 24. 1.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Opitz Jan - - - - - - - - - -
Kloudová Rebeka .. .. Mer Mer Mer - Mer Mer .. .. ..
Moravec Martin - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Smotlachová Zdenka
6 změna Dvk 1.D DisV
7 změna Dvk 1.D DisV
Novák Jiří
8 odpadá Tv 4.DI zrušeno
9 odpadá Tv 4.DI zrušeno
Ettlová Renata
1 změna M3D 2.D (DV) DisV
2 změna M3D 2.D (DV) DisV
3 změna Pgr 1.D (Sk1) DisV
4 změna Pgr 1.D (Sk1) DisV
8 změna Kon 2.D (DV) DisV
9 změna Kon 2.D (DV) DisV
Grimová Radka
8 změna Svz 1.D DisV
9 změna Eg 1.D DisV
Halberštátová Jana
3 změna Aj 1.D (Sk2) DisV
4 změna Aj 1.D (Sk2) DisV
Hanousek Petr
8 změna Ikt 2.D (DI) DisV
9 změna Ikt 2.D (DI) DisV
Jekl Luděk
6 změna Te 2.D DisV
7 změna Te 2.D DisV
Merčák Jiří
2 spojeno (Klou nem) NA 3.D (DV1) HAt2
3 spojeno (Klou nem) NA 3.D (DV1) HAt2
4 spojeno (Klou nem) NA 3.D (DV1) HAt2
6 spojeno (Klou nem) NA 3.D (DV1) H-3D
7 spojeno (Klou nem) NA 3.D (DV1) H-3D
Moravec Martin
3 změna Dvk 2.D DisV
4 změna Dvk 2.D DisV
Soukalová Lenka
0 odpadá Figk 2.D (DI) zrušeno
1 změna Figk 2.D (DI) DisV
2 změna Figk 2.D (DI) DisV
Vachová Lenka
1 odpadá Čj 1.D zrušeno
2 změna Čj 1.D DisV
Změny v rozvrzích tříd
1.D
1 Čj odpadá (Vaá)
2 Čj DisV změna Vaá
3 Aj Sk2 DisV změna Hal
3 Pgr Sk1 DisV změna Ett
4 Aj Sk2 DisV změna Hal
4 Pgr Sk1 DisV změna Ett
6 Dvk DisV změna Smo
7 Dvk DisV změna Smo
8 Svz DisV změna Gri
9 Eg DisV změna Gri
2.D
0 Figk DI odpadá (Souk)
1 M3D DV DisV změna Ett
1 Figk DI DisV změna Souk
2 M3D DV DisV změna Ett
2 Figk DI DisV změna Souk
3 Dvk DisV změna Mor
4 Dvk DisV změna Mor
6 Te DisV změna Jek
7 Te DisV změna Jek
8 Ikt DI DisV změna Han
8 Kon DV DisV změna Ett
9 Ikt DI DisV změna Han
9 Kon DV DisV změna Ett
3.D
0 NA DV1 odpadá (Klou)
1 NA DV1 odpadá (Klou)
2 NA DV1 HAt2 spojí Mer (Klou)
3 NA DV1 HAt2 spojí Mer (Klou)
4 NA DV1 HAt2 spojí Mer (Klou)
6 NA DV1 H-3D spojí Mer (Klou)
7 NA DV1 H-3D spojí Mer (Klou)
8 Figk DV odpadá (Klou)
9 Figk DV odpadá (Klou)
10 Figk DV odpadá (Klou)
4.DI
8 Tv odpadá (Nák)
9 Tv odpadá (Nák)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou