Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku
v
v

Změny v rozvrhu Friday 8. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vondráková Jitka .. .. Jiro Jiro - .. .. - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Smotlachová Zdenka
4 přesun << Dvk 3.D H401 z 6.12. 2. hod
Drahokoupilová Jitka
4 přesun >> Čj 3.D na 6.12. 4. hod
Jirout Tomáš
2 spojeno (Von nem) Pcv 1.DK (Sk2) H-D1
3 spojeno (Von nem) Pcv 1.DK (Sk2) H-D1
Novosad David
1 přesun >> Kon 2.SH (S) na 24.11. 0. hod
2 přesun >> Kon 2.SH (S) na 23.11. 0. hod
4 přesun >> Pgr 4.SH (Sk1) na 20.11. 10. hod
5 přesun >> Pgr 4.SH (Sk1) na 21.11. 9. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.DK
2 Pcv Sk2 H-D1 spojí Jiro (Von)
3 Pcv Sk2 H-D1 spojí Jiro (Von)
2.SH
1 Kon S přesun >> na 24.11. 0. hod
2 Kon S přesun >> na 23.11. 0. hod
3.D
0 Aj Sk1 odpadá (Von)
1 Aj Sk1 odpadá (Von)
4 Dvk H401 přesun << Smo z 6.12. 2. hod
4 Čj přesun >> na 6.12. 4. hod
3.DK
5 Aj odpadá (Von)
6 Aj odpadá (Von)
4.SH
4 Pgr Sk1 přesun >> na 20.11. 10. hod
5 Pgr Sk1 přesun >> na 21.11. 9. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou